ของแพนด้าเน็ต

กติกาประเภทต่างๆ

Pandanet จึงได้วางกติกาเกี่ยวกับการตัดการเชื่อมต่อโดยเจตนาเช่นนี้ไว้ดังนี้

แม้จะมีผู้เล่นที่หลุดจากการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตกลางคันโดยไม่ได้คาดหมายก็ตาม แต่ก็มีกรณีที่สามารถคาดได้ว่าคู่แข่งฝ่ายตรงข้ามตัดการเชื่อมต่อโดยเจตนา ดังนั้น

1. กติกาในกรณีที่มีผู้เล่นหลุดจากการเชื่อมต่อสัญญาณ

(1) ในระหว่างการเล่น ถ้ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหลุดจากการเชื่อมต่อจนทำให้ต้องหยุดเล่นกลางคัน หากฝ่ายที่หลุดการเชื่อมต่อนั้นไม่กลับเข้ามาเล่นใหม่อีกครั้งภายใน 5 นาที ให้ถือว่าฝ่ายนั้นเป็นฝ่ายแพ้โดยการโยนหมากยอมแพ้

(2) ในระหว่างการเล่น 1 กระดาน หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหลุดจากการเชื่อมต่อ 3 ครั้ง ให้ถือว่าฝ่ายนั้นเป็นฝ่ายแพ้โดยการโยนหมากยอมแพ้ (แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าผู้เล่นจะสามารถตัดการเชื่อมต่อโดยเจตนาได้ 2ครั้ง)

 • ・ในทางกลับกัน ฝ่ายที่ไม่ได้หลุดจากการเชื่อมต่อก็ต้องรอ 5 นาที เพื่อให้ฝ่ายที่หลุดกลับเข้ามาเริ่มเล่นอีกครั้ง กรณีที่อีกฝ่ายไม่กลับเข้ามาเล่นใหม่ภายใน 5 นาที ให้ถือว่าฝ่ายที่ไม่ได้หลุดจากการเชื่อมต่อเป็นผู้ชนะโดยไม่คำนึงถึงสภาพได้เปรียบเสียเปรียบบนกระดาน
 • ・กรณีที่ทั้งสองฝ่ายหลุดจากการเชื่อมต่อ ต้องเริ่มเล่นใหม่อีกครั้งภายใน 15 วัน มิฉะนั้นหากไม่สามารถเริ่มเล่นใหม่ได้ภายใน 15 วัน กระดานนั้นจะถือว่าเป็นโมฆะ
 • ・ในระหว่างรอให้ฝ่ายตรงข้ามเชื่อมต่อสัญญาณ แม้ฝ่ายที่รอจะไม่สามารถเริ่มเล่นกระดานใหม่กับผู้เล่นอื่นได้ แต่สามารถเข้าชมหมากกระดานอื่นได้
 • ・กรณีที่หลุดจากการเชื่อมต่อในโหมดนับพื้นที่ ฝ่ายที่สัญญาณหลุดต้องกลับเข้ามาใหม่ภายใน 1 นาที หากไม่สามารถกลับเข้ามาใหม่ภายใน 1 นาทีได้ ให้ถือว่าฝ่ายนั้นเป็นฝ่ายแพ้โดยการโยนหมากยอมแพ้
 • ・สำหรับผู้เล่นที่มีคะแนนประเมินสภาพการเล่นจนจบกระดานต่ำกว่า 0 คะแนนนั้น จะถูกปรับแพ้ทันทีเมื่อหลุดจากการเชื่อมต่อครั้งแรก

คะแนนประเมินสภาพการเล่นจนจบกระดานคืออะไร
เพื่อลดการจงใจตัดการเชื่อมต่อและเพื่อให้ผู้เล่นสามารถเล่นหมากล้อมได้อย่างวางใจ เราจึงได้แปลงสภาพการเล่นจนจบแต่ละกระดานของผู้เล่นแต่ละคนเป็นระบบคะแนน ตามกฎแล้ว "คะแนนประเมินสภาพการเล่นจนจบกระดาน" นั้นจะถูกปรับลดเมื่อหลุดจากการเชื่อมต่อ ทว่าหากจบกระดานโดยการยอมแพ้จะได้รับคะแนนเพิ่ม (คะแนนประเมินสภาพการเล่นจนจบกระดานนี้เป็นระบบคะแนนคนละประเภทกับคะแนนเพื่อจัดลำดับ (Rating Points))

คะแนนสูงสุดของคะแนนประเมินสภาพการเล่นจนจบกระดานคือ 30 คะแนน และคะแนนต่ำสุดคือ -30 คะแนน ผู้เล่นทุกคนจะมีคะแนนเริ่มต้น 30 คะแนน ทว่าผู้เล่นที่มีคะแนนต่ำกว่า 0 จะถูกปรับให้แพ้ทันทีหลังหลุดจากการเชื่อมต่อครั้งแรก

1. กรณีที่คะแนนจะถูกปรับลด

ในระหว่างการเล่น หากหลุดจากการเชื่อมต่อ 1 ครั้ง -1 คะแนน
ในระหว่างการเล่น หากหลุดจากการเชื่อมต่อ 2 ครั้ง -2 คะแนน
ในระหว่างการเล่น หากหลุดจากการเชื่อมต่อ 3 ครั้ง -5 คะแนน
ในระหว่างการเล่น หากถูกปรับแพ้เพราะไม่สามารถกลับเข้ามาใหม่ได้หลังหลุดจากการเชื่อมต่อ 5 นาที ※1 -10 คะแนน
ในระหว่างการเล่น หากไม่รอ 5 นาทีเพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามกลับเข้ามาใหม่หลังหลุดจากการเชื่อมต่อ -5 คะแนน
 • * 1 คะแนนสุทธิที่จะถูกปรับลดจะรวมคะแนนลบจากกรณีหลุดจากการเชื่อมต่อด้วย
   《ตัวอย่าง》ในการเล่น 1 กระดาน หากถูกปรับแพ้ตามกติกา 5 นาทีเนื่องจากหลุดจากการเชื่อมต่อในครั้งที่ 2 -12 คะแนน
  * 2 หากคะแนนประเมินสภาพการเล่นจนจบกระดานต่ำกว่า 0 แล้วถูกปรับแพ้เนื่องจากหลุดจากการเชื่อมต่อครั้งแรกให้ -3 คะแนน

2. กรณีที่คะแนนจะถูกปรับเพิ่ม

หากแพ้หลังจากได้นับพื้นที่จนเสร็จ +2 คะแนน
หากแพ้โดยการโยนหมากยอมแพ้                   +3 คะแนน
 • * คะแนนประเมินสภาพการเล่นจนจบกระดานนั้นจะถูกปรับเพิ่มหรือลดเฉพาะกรณีที่กระดานนั้นมีการลงหมากเล่นแล้วเกิน 2 ตา
  ※กระดานที่เล่นใน "ห้องฝึกเล่นกับcomputer(=คอมพิวเตอร์) จะไม่นำมาคำนวณคะแนนประเมินสภาพการเล่นจนจบกระดาน
  ※ผู้เล่นสามารถเข้าไปตรวจสอบ "คะแนนประเมินสภาพการเล่นจนจบกระดาน" ของตัวเองในปัจจุบันได้ที่ "แสดงผลคะแนนและจำนวนแพ้ชนะในปัจจุบัน" ในหน้าจอ My Page สำหรับพูดคุยแลกเปลี่ยน

จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือจากผู้เล่นทุกท่านในการรักษาสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้ทุกคนสามารถเล่นหมากล้อมได้อย่างวางใจ