ของแพนด้าเน็ต

ระบบจัดลำดับ Rating IGS ของแพนด้าเน็ต

ระบบจัดลำดับ Rating ของแพนด้าเน็ต สามารถคำนวณได้อย่างถูกต้อง และแสดงผลให้สมาชิกทุกท่านสามารถดูแล้วเข้าใจได้ง่าย

ระบบจัดลำดับ Rating ของแพนด้าเน็ต สามารถคำนวณได้อย่างถูกต้อง และแสดงผลให้สมาชิกทุกท่านสามารถดูแล้วเข้าใจได้ง่าย คอมพิวเตอร์จะตั้งค่าเลเวลตามความเหมาะสมให้เองโดยอัตโนมัติ

การใช้งานเกี่ยวกับระบบ Rating มีรายละเอียด 7ข้อ ดังที่เขียนไว้ด้านล่าง

1.เกี่ยวกับการแสดงลำดับเลเวล

ผู้เล่นจะเริ่มต้นเล่นด้วยเลเวลที่ตนเองเลือก จากนั้นเมื่อลงแข่งขันไปเรื่อยๆ จนครบ 20 ครั้ง ระบบจะจัดเลเวลที่เหมาะสมให้เอง เครื่องหมาย "?" หมายถึงเลเวลชั่วคราว
เลวลที่ได้รับการรับรองแล้วจะเลื่อนขึ้นทีละ 0.5 ใน1เลเวลจะถูกแบ่งเป็น2ส่วน

ตัวอย่าง
3d+ 3dขั้นสูง (เลเวลจริงคือ 3.5d)
3dระดับ3d
3d? 3d?ชั่วคราวเพราะเป็นเลเวลที่เลือก

การเล่นเพื่อจัดอันดับคืออะไร...การแข่งขันที่ผลแพ้ชนะส่งผลต่อการจัดลำดับเลเวล แต่ในกรณีดังต่อไปนี้ถือเป็นข้อยกเว้น

・การแข่งขันนอกเหนือจากแผ่นกระดานขนาด19x19

・การแข่งขันที่มีคนน้อยกว่า2คน

・การแข่งขันกับโปร (ผู้เล่นที่มีPเขียนอยู่ที่ทักษะการเล่นโกะ)

・การแข่งขันกับผู้เล่นที่อยู่ในระดับต้น

・การแข่งขันกับผู้เล่นที่ทักษะการเล่นโกะต่างกันเกิน3ระดับ

・การแข่งขันกับคอมพิวเตอร์หรือห้อง rating free

・แพร์โกะ

2. เกี่ยวกับอัตราการวางหมากต่อ(Handicap)

ให้อัตราวางหมากต่อเป็นไปตามตารางด้านล่าง
อัตราการวางหมากต่อต่อไปนี้ให้ถือเป็น "อัตราวางหมากต่อมาตรฐาน" การวางหมากต่อมาตรฐานในอดีตจะกำหนดให้วางหมาก 1 เม็ดต่อ 1 ค่าความต่างของระดับฝีมือในกรณีที่ระดับฝีมือดั้งหรือคิวของผู้เล่นแตกต่างกัน ทว่าอัตราการวางหมากเช่นนี้จะทำให้หมากขาว(ผู้เล่นที่มีฝีมือสูงกว่า) ได้เปรียบเล็กน้อย
ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหานี้ เราจึงแบ่งระดับดั้งออกเป็น 2 ระดับ และเปลี่ยน "อัตราการวางหมากต่อมาตรฐาน" ให้เป็นไปตามตารางด้านล่าง เพื่อให้ผู้เล่นได้เล่นตามอัตราการวางหมากต่อที่ถูกต้องกว่าเดิมและสนุกสนานกับการเล่นได้มากขึ้น

ค่าความต่างของระดับฝีมือ อัตราการวางหมากต่อ
0. ไม่มีหมากต่อ, หมากดำมอบโคมิ(แต้มต่อ) 6.5 แต้ม
0.5. ไม่มีหมากต่อ, ผู้ที่ฝีมือต่ำกว่ามอบโคมิ 0.5 แต้ม
1. ไม่มีหมากต่อ, ผู้ที่มีฝีมือสูงกว่ามอบโคมิ 5.5 แต้ม
1.5. วางหมาก 2 เม็ด, ผู้ที่ฝีมือต่ำกว่ามอบโคมิ 0.5 แต้ม
2. วางหมาก 2 เม็ด, ผู้ที่มีฝีมือสูงกว่าให้โคมิ 5.5 แต้ม
2.5. วางหมาก 3 เม็ด, ผู้ที่ฝีมือต่ำกว่ามอบโคมิ 0.5 แต้ม
3. วางหมาก 3 เม็ด, ผู้ที่มีฝีมือสูงกว่ามอบโคมิ5.5 แต้ม
………
8.5. วางหมาก 9 เม็ด, ผู้ที่ฝีมือต่ำกว่ามอบโคมิ 0.5 แต้ม
9. วางหมาก 9 เม็ด, ผู้ที่ฝีมือสูงกว่ามอบโคมิ 5.5 แต้ม

3.การเพิ่มและลดคะแนน

จะทำการเพิ่มและลดคะแนนจากผลแพ้ชนะในการเล่นเพื่อจัดลำดับ (Rating)
ในกรณีที่เล่นโดยวางหมากต่อตามมาตรฐาน ตัวเลขผลคะแนนที่ได้จะถูกคำนวณโดยการบวกหรือลบ 100 คะแนน
ในกรณีที่กำหนดให้มีหมากต่อและคำนวณโคมิตามอัตราการวางหมากอื่นๆนอกเหนือจากอัตรามาตรฐาน ผลคะแนนที่ได้จะเปลี่ยนไปตามตารางด้านล่างนี้

ค่าความต่างของระดับฝีมือที่คำนวณส่วนของหมากต่อและโคมิแล้ว ขาวชนะ ดำชนะ
0
(Handicap มาตรฐาน)
100 100
0.5 92 108
1 84 116
1.5 78 122
2 72 128
2.5 68 132
3 64 136
มากกว่า 3.5 ไม่นับรวมในการเล่นเพื่อจัดลำดับ

ค่าความต่างของระดับฝีมือนี้คือค่าที่คำนวณโดยหักส่วนของหมากต่อและโคมิจากค่าความต่างของระดับฝีมือจริงแล้ว ยกเว้นกรณีที่เล่นหมากเท่ากัน (ไม่วางหมากต่อ, มีโคมิ 6.5แต้ม)

(ตารางคำนวนความต่างของเลเวล)

หมากขาว หมากดำ ระดับฝีมือจริง หมากต่อ โคมิ ค่าความต่างของระดับฝีมือที่คำนวณส่วนของหมากต่อและโคมิแล้ว
3d 1d 2.0 ไม่มี ผู้ที่มีฝีมือต่ำกว่ามอบโคมิ 0.5 แต้ม 1.5
3d 1d 2.0 2 เม็ด ผู้ที่มีฝีมือสู กว่ามอบโคสูง 5.5 แต้ม 0.0 (มาตรฐาน)
4d+ 1d 3.5 ไม่มี
ผู้ที่มีฝีมือต่ำกว่ามอบโคมิ 5.5 แต้ม 3.0

* การเปลี่ยนแปลงแต้มโคมิเองโดยความสมัครใจของผู้เล่นทั้งสองฝ่ายนั้น จะดำเนินการตามรูปแบบเดิม โคมิ 1 แต้มจะแปลงค่าเป็น 1/12 ดั้ง ซึ่งจะหาได้โดยการใช้วิธีการปัดเลื่อนคะแนนเพิ่มและลดตามตารางก่อนหน้า

* ในกรณีที่ผู้เล่นมีระดับฝีมือดั้งหรือคิวต่ำกว่า (หมากดำ) วางหมากต่อหรือกำหนดให้มีโคมิมากกว่าอัตราการวางหมากต่อมาตรฐาน ให้ถือว่าผู้ถือหมากดำเป็นผู้ที่มีฝีมือสูงกว่า

นอกจากนี้ในเวลาที่ผู้เล่นเพื่อจัดลำดับ (Rating) มีจำนวนน้อย จะกำหนดให้การเพิ่มและลดคะแนนแต่ละครั้งต่อการเล่น 1 กระดานมีค่าตัวเลขสูงขึ้น เพื่อเร่งให้คะแนนปรับเข้าใกล้กับระดับฝีมือดั้งหรือคิวที่เดิมควรจะเป็น

ตารางคะแนน จำนวนกระดาน 0-20 21-50 51-100 101-
คะแนน คำนวนแบบพิเศษ 150% 120% 100%

4. เกี่ยวกับการเลื่อนหรือลดระดับฝีมือดั้งหรือคิว

ระดับฝีมือดั้งหรือคิวนั้นจะถูกกำหนดโดยการเพิ่มและลดคะแนนจากระบบการเล่นเพื่อจัดลำดับ (Rating System) ใน Pandanet นี้ ได้นำ "ระบบ Border Zone" มาใช้ ซึ่งระบบนี้มีความแตกต่างกับการเลื่อนดั้งหรือคิวและการลดดั้งหรือคิว และด้วยระบบนี้เองจึงไม่ทำให้ระดับฝีมือที่คาบเกี่ยวเส้นแบ่งขอบเขตดั้งและคิวเลื่อนขึ้นเลื่อนลงบ่อยๆ

5. เกี่ยวกับระดับมือใหม่(Beginners)

ระดับฝีมือที่ต่ำที่สุดในการเล่นเพื่อจัดลำดับ (Rating) คือ 17 คิว แต่เราได้จัดให้มีระดับมือใหม่อยู่ต่ำลงไปอีกขั้น ซึ่งระดับมือใหม่นี้จะมีอักษรBCแสดงขึ้นไว้ เมื่อผู้เล่นในระดับมือใหม่ชนะ5ครั้งจะได้เลื่อนขึ้นเป็น17คิวโดยไม่คำนึงถึงจำนวนครั้งที่เล่นแพ้ ในทางกลับกัน ถ้าขึ้นไประดับ 17 คิวแล้วแพ้มากกว่าชนะจนคะแนนมีค่าต่ำกว่าระดับคะแนนขั้นต่ำในการลดคิว ผู้เล่นก็จะตกลงไปอยู่ระดับมือใหม่อีกครั้ง

6. เกี่ยวกับวิธีการรับรองระดับฝีมือดั้งหรือคิวชั่วคราว

ระดับฝีมือดั้งหรือคิวจะได้รับการรับรองจาก "ผลการเล่นและระดับฝีมือดั้งหรือคิวและอัตราการวางหมากต่อของคู่แข่ง" ในการเล่นเพื่อจัดลำดับ (Rating) 20 กระดานแรก เท่านั้น ระดับฝีมือดั้งหรือคิวชั่วคราวจะถูกปรับเปลี่ยนอัตโนมัติตามผลแพ้ชนะในทุกๆ 5 กระดาน แต่ผู้เล่นก็สามารถปรับเปลี่ยนระดับฝีมือชั่วคราวได้เองเช่นกัน

7. เกี่ยวกับกระดานที่จะได้รับการคำนวณคะแนนเป็นพิเศษ

* ในกรณีดังต่อไปนี้ แม้ว่าการเล่นกระดานนั้นจะไม่นับเป็นการเล่นเพื่อจัดลำดับ (Rating) ก็ตาม แต่จะถูกนำมาคำนวณเพื่อเพิ่มหรือลดคะแนนเพื่อจัดลำดับ (Rating Points) ด้วย

・กรณีที่ไม่กล่าวคำทักทายภายใน 1นาทีหลังเริ่มเล่นจะถูกปรับให้แพ้ทันที แม้ว่าการเล่นครั้งนั้นจะไม่นำมารวมในผลการเล่นเพื่อจัดลำดับ (Rating) ก็ตาม ผู้ชนะจะได้คะแนนเพิ่ม 50 คะแนน และผู้แพ้จะเสีย 50 คะแนน
・กรณีที่ไม่ลงหมากเม็ดแรกภายใน 1 นาทีหลังเริ่มเล่นจะถูกปรับให้แพ้ทันที รวมทั้งกรณีที่โยนหมากยอมแพ้หรือหลุดการเชื่อมต่อ แม้ว่าการเล่นครั้งนั้นจะไม่นำมารวมในผลการเล่นเพื่อจัดลำดับ (Rating) ก็ตาม ผู้ชนะจะได้คะแนนเพิ่ม 50 คะแนน และผู้แพ้จะเสีย 50 คะแนน
・แม้ว่ากระดานที่เล่นกับคู่แข่งที่มีระดับฝีมือดั้งหรือคิว “ชั่วคราว” หรือระดับมือใหม่ (BC) จะไม่นำมารวมในผลการเล่นเพื่อจัดลำดับ (Rating) ก็ตาม  แต่ผู้เล่นจะได้รับคะแนนเพื่อจัดลำดับ (Rating Points) 50 คะแนนเพิ่มเฉพาะกรณีที่เป็นฝ่ายชนะและไม่ถูกลดคะแนนแม้ว่าจะเป็นฝ่ายแพ้ ทว่าหาก 2 กระดานที่เล่นก่อนหน้านั้นไม่ได้เป็นการเล่นเพื่อจัดลำดับ (Rating) ผู้เล่นก็จะไม่ได้รับ 50 คะแนนเพิ่ม

ตารางเพิ่มและลดคะแนนเพื่อจัดลำดับ

ระดับฝีมือดั้งหรือคิว คะแนนขั้นต่ำในการเลื่อนดั้งหรือคิว คะแนนในตอนเริ่ม คะแนนขั้นต่ำในการลดดั้งหรือคิว
10d - - 62700
9d 63700 - 59900
・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・
17k 5500 5250 4900
BC ชนะ 5 กระดาน

* หากมีคะแนนมากกว่า "คะแนนขั้นต่ำในการเลื่อนดั้งหรือคิว" ก็จะได้รับการเลื่อนดั้งหรือคิว หากมีคะแนนต่ำกว่า "คะแนนขั้นต่ำในการลดดั้งหรือคิว" ก็จะถูกลดดั้งหรือคิว

ยกตัวอย่างกรณีผู้เล่นระดับ 1 คิว (1k)

ระดับฝีมือดั้งหรือคิว คะแนนขั้นต่ำในการเลื่อนดั้งหรือคิว คะแนนในตอนเริ่ม คะแนนขั้นต่ำในการลดดั้งหรือคิว
1k 25700 - 24400

หากมีคะแนนมากกว่า 25700 คะแนนก็จะได้รับการเลื่อนระดับเป็น "1k★" และหากมีคะแนนต่ำกว่า 24400 คะแนนก็จะถูกลดระดับเป็น "2k★"